Precizări cu privire la etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE– 2016

Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE se va desfășura duminică, 28 februarie 2016, în intervalul orar 9,00-12,00, la Colegiul Naţional “M. Eminescu”, Buzău. Accesul elevilor în săli este permis între orele 8,30-8,50. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev.

Precizări cu privire la etapa județeană a O.L.L.R. – 2016

Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ se va desfășura  sâmbătă, 27 februarie 2016, în intervalul orar 10,00-13,00, la Liceul Pedagogic – pentru nivelul gimnazial (clasele V-VIII) și la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” pentru nivelul liceal (clasele IX-XII). Accesul elevilor în săli este permis între orele 9,30-9,50. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev.