OLIMPIADA DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – ETAPA LOCALĂ – 2018

Etapa locală a OLIMPIADEI DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ se va desfăşura marți, 30 ianuarie 2018, la ora stabilită de unitățile școlare în funcție de programul acestora, cu acordul conducerii fiecărei unități școlare. Subiectele vor fi postate pe site-ul I.S.J. Buzău, la partiția Curriculum și inspecție școlară – Limba română  și /sau Noutăți, marți, 30 ianuarie, la ora 8:00, iar parola arhivei va fi obţinută telefonic de la inspectorul de specialitate, de către responsabilul comisiei metodice din fiecare unitate școlară.

OLIMPIADELE ȘCOLARE – 2017-2018

Potrivit comunicărilor de la M.E.N., s-au stabilit următoarele date  pentru desfășurarea etapelor județene ale olimpiadelor de specialitate:

  • 27 ianuarie 2018 – etapa județeană a Olimpiadei de lingvistică;
  • 17 martie  2018 – etapa județeană a Olimpiadei de limbă și literatură română (gimnaziu și liceu);
  • 18 martie 2018 – etapa județeană a Olimpiadei de limbi clasice;
  • 24 martie 2018 – etapa județeană a Olimpiadei de lectură „Lectura ca abilitate de viață” (gimnaziu și liceu);

Etapa locală a Olimpiadei de limbă și literatură română (gimnaziu și liceu) se va desfășura în perioada 29.01 -02.01.2018.

Detaliile cu privire la organizarea și desfășurarea etapei locale a O.L.L.R și a etapelor județene ale celorlalte olimpiade vă vor fi comunicate în timp util.